creatieve cursus utrecht

boost voor je makerschap

Ben je op zoek naar een creatieve cursus in Utrecht? Storing AUB is een plek voor nieuw onderzoek en experiment, inhoudelijke verdieping in je eigen werk en werkproces, en inspirerende uitwisseling met andere kunst- en creatieve makers. Je zet de knop even op reset, gaat weer anders kijken, vrijer werken.

Het programma van Storing AUB staat open voor alle disciplines – dus of je nu fotografeert, schildert, tekent, ruimtelijk werkt, filmt, met textiel, keramiek, performance of geluid werkt, andere dingen doet op het gebied van beeldende kunst, of juist graag over je eigen schutting kijkt: je bent welkom.

Storing AUB gaat over inhoud en zeggingskracht, jouw eigenheid als maker, en dat fascinerende proces van sterke beelden maken. Voor alle makers met de drang om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen.

Meer weten over deze creatieve cursussen in Utrecht? Kijk hier voor het cursusaanbod.

 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief: