Algemene voorwaarden

Prijzen

Alle prijzen voor cursussen/trajecten en workshops zijn inclusief aanvullend cursusmateriaal (hand-outs). Materialen voor het maken van thuisopdrachten zijn niet inbegrepen. Cursusbedragen zijn niet btw-belast.

Aanmelden

Inschrijven kan telefonisch, per e-mail of per online formulier. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Als het maximale aantal deelnemers al is bereikt, is het in overleg mogelijk om op een reservelijst te worden geplaatst.

Bevestiging en betaling

Na aanmelding krijg je een definitieve bevestiging van inschrijving.  4-6 weken voordat het cursustraject of de workshop begint ontvang je bericht met actuele informatie over praktische zaken zoals betaling, locatie, bereikbaarheid, parkeren etc.

Annuleren

Aanmelden verplicht in principe tot deelname. Annuleren tot 6 weken vóór aanvang is kosteloos. Annuleer je tot 4 weken vóór aanvang, dan wordt 50 procent van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang is in principe het volledige bedrag verschuldigd. In het geval dat iemand anders (bijvoorbeeld afkomstig van de reservelijst) de plek kan innemen, komen deze annuleringskosten te vervallen. Wie onverhoopt gedurende het traject om welke reden dan ook een of meer bijeenkomsten niet kan bijwonen, heeft helaas geen recht op restitutie. Wel is het in overleg mogelijk om een gemiste bijeenkomst in te halen op een andere locatie (indien mogelijk/van toepassing).

Gaat de cursus/workshop door

Uiterlijk twee weken voordat een cursustraject of workshop begint, wordt definitief bepaald of er voldoende deelnemers zijn om de cursus of workshop te laten doorgaan. Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan, dan hoor je dat zo snel mogelijk. Reeds betaald cursusgeld krijg je in dat geval zo snel mogelijk teruggestort.

Proefles

Wil je weten of een cursustraject iets voor je is? Je kunt de eerste bijeenkomst vrijblijvend bijwonen voor 50 euro. Pas daarna beslis je of je je voor de hele cursus wilt inschrijven. Let op: wie zich in één keer voor een hele cursus inschrijft wordt met voorrang geplaatst, inschrijven voor een proefles is dus altijd onder voorbehoud en alleen mogelijk als de groep nog niet vol is.

Persoonsgegevens en privacy

Wie zich voor een cursus of workshop opgeeft moet ten minste naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeven. Storing AUB gebruikt deze gegevens uitsluitend om informatie te sturen over de activiteiten. Storing AUB geeft je gegevens nooit door aan derden. Ook wie zich aanmeldt voor de nieuwsbrief kan erop vertrouwen dat persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel worden gebruikt en niet bij andere partijen belanden. Stel je geen prijs meer op verdere toezending van informatie, stuur dan een e-mail. Je wordt dan verwijderd uit het bestand.

Coronamaatregelen en aanvullende annuleringsvoorwaarden i.v.m. covid-19

In 2020 en 2021 gelden als gevolg van covid-19 bijzondere omstandigheden. Ontwikkelingen rond het coronavirus worden nauwlettend gevolgd en geldende RIVM-richtlijnen (zoals: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuis blijven bij klachten) worden op alle cursuslocaties strikt nageleefd, voor info zie coronamaatregelen. Als voorafgaand aan de start van een cursustraject blijkt dat door overheidsmaatregelen fysieke samenkomst niet is toegestaan, kun je kiezen voor een online variant of voor annulering waarbij het cursusgeld wordt teruggestort.

Ten slotte

Alle cursus- en workshopinformatie op deze website is onder voorbehoud. De beschrijving van de inhoud van een cursus of workshop is definitief op het moment dat deze van start gaat. Door omstandigheden (bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent) kunnen cursusdata wijzigen. Mocht een bijeenkomst uitvallen, dan wordt deze in overleg ingehaald.