Storing AUB | autobiografische verdieping

traject 2

 

Duik de diepte in met wat jou écht bezig houdt als maker. Traject 2 is een vrij onderzoek naar je drijfveren en een aanscherping van de eigenheid in je werk en werkproces. 

Wat wil je vertellen als maker? En hoe kun je dat (verder) verdiepen en (nog) krachtiger tot uitdrukking brengen? Bij traject 2 van Storing AUB ga je op een vrije en ongedwongen manier aan de slag met persoonlijke fascinaties, bronnen en drijfveren. Je staat stil bij de persoonlijke betekenis van je werk en onderzoekt de relatie met meer universele thema’s in de kunst.

Tijdens de vijf groepsbijeenkomsten gaan we uitvoerig in op werk/werkwijze van een groot aantal zeer uiteenlopende hedendaagse kunstenaars. Elke bijeenkomst heeft een ander thema (zie programma). Thuis of in je eigen atelier/studio werk je aan uitdagende opdrachten, die een relatie hebben met het thema en je alle vrijheid geven voor eigen onderzoek en experiment. Terug in de groep bespreken we gezamenlijk proces en resultaten.

Traject 2 eindigt met een wat groter individueel project, waarvan je de inhoud zelf bepaalt. In deze fase krijg je extra input en begeleiding in de vorm van een individueel coachingsgesprek. We sluiten af met een presentatie voor de eigen groep. Het gaat in traject 2 niet om technische vaardigheden (die heb je vast al volop of je bent bezig die te ontwikkelen), het gaat om jouzelf als maker (eigenheid, authenticiteit), je werkproces (hoe komen je beelden tot stand, idee- en conceptvorming) en de zeggingskracht van wat je maakt.

Storing AUB houdt zich niet aan grenzen: deelnemers zijn vrij om te werken in elke kunstvorm of discipline. Dus of je nu bezig bent met fotografie, schilderkunst, tekenen, video, ruimtelijk werk, textiel, keramiek, collage, mixed media, installaties bouwt of nog anders, of juist over je eigen schutting wilt kijken: je bent welkom. De uitwisseling tussen disciplines geeft nieuwe ideeën en inzichten. Groepsbijeenkomsten zijn eens per 2-4 weken (in totaal 5 dagdelen). Het individuele coachingsgesprek vindt plaats in overleg. Er doen per groep maximaal 8 deelnemers mee. We nemen ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en leren kennen.

Is traject 2 iets voor jou? Traject 2 laat je stilstaan bij de eigenheid in je werk en datgene wat jij wilt uitdrukken of vertellen. Dit geeft richting en overzicht bij verdere ontwikkeling van je werk. Traject 2 is een mooie follow up na traject 1, maar ook anderen zijn zeer welkom. Belangrijk zijn: onderzoeksdrang, een open blik, zin in inhoudelijke verdieping.

Naar agenda met data, locaties, kosten en aanmeldformulier | Terug naar overzicht

Programma:

Bijeenkomst 1: Thema: het fysieke lichaam (the body). Vandaag een introductie over het traject en ontmoeting met de andere deelnemers. Ook doe je kennis en inspiratie op uit het werk van hedendaagse kunstenaars die het eigen lichaam, vanuit uiteenlopende invalshoeken en op allerlei manieren, als vertrekpunt nemen. Je gaat naar huis met opdracht 1.

Bijeenkomst 2: Thema: jezelf en de wereld (global context). Je doet kennis en inspiratie op uit het werk van kunstenaars die zich nadrukkelijk persoonlijk verhouden tot gebeurtenissen of tendensen in de wereld. Bespreking van de resultaten van opdracht 1. Je krijgt opdracht 2 mee.

Bijeenkomst 3: Thema: jezelf en de ander (social affairs). Je doet kennis en inspiratie op uit het werk van kunstenaars die op eigen en persoonlijke wijze hun sociale context/omgeving onderzoeken. Bespreking van de resultaten van opdracht 2. Introductie van opdracht 3.

Bijeenkomst 4: Aftrap voor de individuele projectenBespreking van opdracht 3. Ook start vandaag de individuele projectfase. Je krijgt input en zet een eerste mogelijke outline neer voor een eigen (autobiografisch) project waar je in de komende weken mee bezig zult zijn.

Bijeenkomst 5: Individueel coachingsgesprek. Gesprek over idee- en conceptvorming en de aanpak/voortgang van je individuele project.

Bijeenkomst 6: Groepspresentatie + gezamenlijke afsluiting. Bespreking van de resultaten van de individuele projecten, evaluatie en gezamenlijke terugblik op het traject.

Ontvang de nieuwsbrief