storing aub > autobiografische verdieping

traject 2

Duik de diepte in met wat jou écht bezig houdt als maker. Traject 2 is een vrij onderzoek naar je drijfveren en een aanscherping van de eigenheid in je werk en werkproces. 

Inhoud/doelstellingen:

Wat heb je te vertellen als maker? En hoe kun je dat (verder) verdiepen en (nog) krachtiger tot uitdrukking brengen? Bij traject 2 van Storing AUB ga je op een nieuwe, vrije manier aan de slag met je fascinaties, bronnen en drijfveren. Je staat stil bij de persoonlijke betekenis van je werk en onderzoekt de relatie met universele thema’s in de kunst.

Tijdens vijf groepsbijeenkomsten gaan we uitvoerig in op werk/werkwijze van relevante en uiteenlopende kunstenaars die in de actualiteit staan. Elke bijeenkomst heeft een ander thema (zie programma). Thuis of in je eigen atelier/studio werk je aan uitdagende opdrachten, die alle vrijheid geven voor eigen onderzoek en experiment. Terug in de groep bespreken we gezamenlijk proces en resultaten en gaan we in op mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en verdieping.

Traject 2 eindigt met een wat groter individueel project, waarvan je de inhoud zelf bepaalt. In deze fase krijg je extra input en begeleiding in de vorm van een individueel coachingsgesprek. We sluiten af met een presentatie voor de eigen groep. Het gaat in traject 2 niet om technische vaardigheden (die heb je vast al volop of je bent bezig die te ontwikkelen), het gaat om jouzelf als maker (eigenheid, authenticiteit), je werkproces en de inhoud en zeggingskracht van de beelden die je maakt.

Storing AUB houdt zich niet aan grenzen: deelnemers werken in uiteenlopende kunstvormen en disciplines. Dus of je nu bezig bent met fotografie, schilderkunst, tekenen, video, ruimtelijke vormgeving, textiel, keramiek, papier, staal, mixed media, grafisch werk, installatiekunst, of nog anders, en/of graag over je eigen schutting wilt kijken: je bent welkom. De onderlinge uitwisseling brengt nieuwe ideeën en inzichten. Een groep telt maximaal 8 deelnemers. 

Goed om te weten Traject 2 laat je stilstaan bij de eigenheid van je werk en datgene wat jij wilt uitdrukken en te vertellen hebt. Dit geeft voeding en richting bij verdere ontwikkeling van je werk. Traject 2 is een mooie follow up na traject 1, maar kan ook op zichzelf staan. Belangrijk zijn: onderzoeksdrang, een open blik, behoefte aan verdieping en reflectie, zin in uitwisseling met andere makers.

Lengte: vijf dagdelen + 1 keer individuele coaching (1 uur) + 3 x thuisopdracht verspreid over 3-4 maanden

Doelgroep: makers uit alle disciplines, maximaal 8 deelnemers

Materiaal: je ontvangt handouts na afloop van elke bijeenkomst

Naar agenda met data, locaties, kosten en aanmeldformulier | Terug naar overzicht

Programma:

Bijeenkomst 1: Het fysieke lichaam (the body). Uitleg over het traject en kennismaking met de andere deelnemers. Introductie van het eerste thema: het fysieke lichaam. Je doet kennis en inspiratie op uit het werk van hedendaagse kunstenaars die het eigen lichaam, vanuit uiteenlopende invalshoeken, als vertrekpunt nemen. Je gaat naar huis met opdracht 1.

Bijeenkomst 2: Jezelf en de wereld (global context). Je doet kennis en inspiratie op uit het werk van kunstenaars die zich expliciet verhouden tot gebeurtenissen of tendensen in de wereld. Bespreking van de resultaten van opdracht 1. Je krijgt opdracht 2 mee.

Bijeenkomst 3: Jezelf en de ander (social affairs). Je doet kennis en inspiratie op uit het werk van kunstenaars die hun sociale context onderzoeken. Bespreking van de resultaten van opdracht 2. Introductie van opdracht 3.

Bijeenkomst 4: Aftrap voor de individuele projectenBespreking van opdracht 3. Ook start vandaag de individuele projectfase. Je krijgt input en zet een eerste mogelijke outline neer voor een eigen (autobiografisch) project waar je in de komende weken mee bezig zult zijn. Thuis bereid je het individuele coachingsgesprek voor.

Bijeenkomst 5: Individueel coachingsgesprek. Gesprek over idee- en conceptvorming en de aanpak/voortgang van je individuele project.

Bijeenkomst 6: Groepspresentatie + gezamenlijke afsluiting. Bespreking van de resultaten van de individuele projecten, evaluatie en gezamenlijke terugblik op het traject.

Ontvang de nieuwsbrief