Open call voor deelname aan expositie (aanmelden uiterlijk 15 oktober)

 

I’m only human

https://youtube/L3wKzyIN1yk

Heb je zin om kunst te maken voor een expositie over thema’s gerelateerd aan mens zijn? Lees vooral verder! De Politieacademie in Apeldoorn opent begin volgend jaar een tentoonstelling en zoekt makers in samenwerking met Storing AUB. Denk hierbij aan: hoe je te verhouden tot ieder mens, zachtheid, inclusiviteit, etnisch profileren, prostitutie, mensenhandel, grenzen, compassie. Wil je werk hierover maken dat aanzet tot nadenken, documenteert, confronteert, becommentarieert, het menszijn bevraagt of nog anders: meld je aan! Het gaat om een begeleid traject, waarvoor drie bijeenkomsten zijn gepland onder leiding van artist educator Ellen Schreven. Samen werk je naar de expositie toe en je kunt eigen vragen inbrengen. Alle disciplines zijn welkom en de locatie is heel bijzonder: je toont het werk in de biechthokjes van een voormalig kleinseminarie. Bestaand (aangepast) werk inbrengen mag ook. Er is een vergoeding beschikbaar. Scroll snel down, daar lees je alle details, ook hoe je je kunt aanmelden, en vind je foto’s van de locatie. Belangrijk: reageer uiterlijk 15 oktober, want dit project start al heel snel.

Voor de soundbite van Rag’n’BoneMan: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3wKzyIN1yk

 

Beste maker van kunst!

De Politieacademie Apeldoorn heeft Storing AUB gevraagd om makers van kunst te werven en screenen om een expositie in te richten binnen het thema: I’m only human (https://youtube/L3wKzyIN1yk)

Net als in diverse reguliere opleidingen van MBO tot universiteit worden kunst- en cultuurlessen gebruikt om studenten op een andere manier te laten kijken naar hun toekomstige werkveld, naar zichzelf als mens of om een beroep te doen op creatief denken. Zo ook de Politieacademie. Om onderzoek te koppelen aan het onderwijs en de praktijk worden er diverse kenniscentra binnen de Politieacademie ingericht. Eén van deze is het Kenniscentrum Mens en Politieorganisatie welke op 11 februari 2022 wordt geopend. Het Kenniscentrum M&P helpt een onderzoekende houding te stimuleren, wie ben je als politieagent in een bepaalde situatie, hoe weerbaar ben je als mens in je rol als bijvoorbeeld rechercheur? De Politieacademie heeft besloten om de opening van het Kenniscentrum te koppelen aan een expositie. Deze expositie, ook geïnitieerd vanuit de Politieacademie, heeft als thema: I’m only human (https://youtu.be/L3wKzyIN1yk) Het Nederlandse prostitutiebeleid bijvoorbeeld, raakt de werkzaamheden van de politie bij de bestrijding van mensenhandel; als rechercheur, als surveillant, als beleidsmaker, maar ook als mens, vader en dochter, etc. Onder andere door middel van het inrichten van deze expositie biedt het Kenniscentrum Mens en Politieorganisatie de mogelijkheid om een onderzoekende houding te stimuleren bij studenten, maar ook bij docenten en collega’s in de politiepraktijk.

Om de expositie vorm te geven is de Politieacademie op zoek naar 4 kunstenaars! Er is contact gelegd met Stephanie Jansen en Ellen Schreven van Storing AUB, zoals jullie weten verzorgen zij cursussen en workshops op het gebied van het maken van beeldende kunst en zijn een stimulerende plek voor inspiratie, nieuw onderzoek, actuele input over kunst en inhoudelijke verdieping. Ellen Schreven zal vanuit Storing AUB de begeleiding van de makers en de inrichting van de expositie op zich nemen.

Wat, waar & hoe? De Politieacademie in Apeldoorn huist in het oude kleinseminarie uit 1935, met kenmerken van de Delftse school. Hier komen gemiddeld 1200 bezoekers per dag, jong en oud, voor (bij)scholing en congressen. De expositie is dus niet openbaar toegankelijk. In de voormalige kerkzaal zal deze worden ingericht. Hier zijn 12 biechthokjes, die gekoppeld zijn in setjes van 2 en verbonden via een rooster, zoals je op de foto’s kan zien. Het beeldend werk zal ongeveer 2 maanden te zien zijn en zal onder andere een input zijn voor het politieonderwijs. Het werk kan verschillende invalshoeken hebben; mensen aanzetten tot denken, het menszijn bevragen, registreren, documenteren, confronteren, becommentariëren, etc.

Praktisch: er zijn 3 bijeenkomsten, steeds van 10.30-13.30, in Apeldoorn. 1) Donderdag 28 oktober: kennismaking, input vanuit het Kenniscentrum Mens en Politieorganisatie en Storing AUB Kick off I’m only human. In bijeenkomst 2) op donderdag 9 december en bijeenkomst 3) op donderdag 13 januari wordt het werk besproken en wordt er naar de samenstelling en expositie toegewerkt. Tussen bijeenkomst 2 en 3 zijn er onderling intervisiegesprekken/gaan de makers bij elkaar op atelierbezoek. Op vrijdag 11 feb 2022 is de officiële opening, met sprekers, een congres en een gesprek met de kunstenaars.

Het werk zal input leveren aan het onderwijs, maar blijft in bezit van de kunstenaar. Het werk is verzekerd en er is toezicht. De deelnemers krijgen een bedrag van €250,00 voor het maken van het werk en daarnaast is er budget voor het inrichten.

Voel je je geïnspireerd door deze thema’s, opzet of prachtige locatie en wil je mee doen? Stuur dan vóór 15 oktober: 5 foto’s van je werk en in één alinea je motivatie en wat je eerste associaties zijn naar ellen.schreven@achterhoekvo.nl Uit alle reacties kiezen we 4 deelnemers.

We kijken uit naar jullie inzendingen en reacties!

Ellen Schreven, Storing AUB

Fenneke Goutbeek, Politieacademie

 

Onder: de locatie in het voormalige kleinseminarie met de vroegere biechthokjes, waarin het werk word getoond. De kleine, hoge ruimtes zijn per twee met elkaar verbonden. Bezoekers kunnen erin om je werk te bekijken. Dat werk kan elke denkbare vorm krijgen, van textielinstallatie tot videowerk