Werkbespreking op locatie Arnhem

Drie deelnemers aan de cursus bespreken nieuw interactief kunstwerk