Storing AUB | autobiografisch werken

Traject 2

 

Duik de diepte in met wat jou werkelijk bezig houdt als maker. Traject 2 is een onderzoek naar persoonlijke fascinaties en een aanscherping van de eigenheid in je werk en werkproces. 

Wat is jouw eigenheid als maker en hoe kun je die (nog) krachtiger tot uitdrukking brengen? Bij traject 2 van Storing AUB ga je op een vrije manier aan de slag met persoonlijke, in je eigen leven gewortelde fascinaties, thema’s en inspiratiebronnen. Tijdens vijf groepsbijeenkomsten doe je kennis en ideeën op uit werk en werkwijze van zeer uiteenlopende hedendaagse kunstenaars, bij wie autobiografische aspecten op de voorgrond staan. Elke bijeenkomst heeft een ander thema (zie programma). Thuis of in je eigen atelier/studio werk je aan opdrachten, waarbij je alle ruimte krijgt voor creatief experiment en nieuwe ontdekkingen. Terug in de groep gaan we uitgebreid in op de resultaten en het achterliggende proces. We bespreken hoe je nog verder de diepte in kunt gaan en staan stil bij de vertaalslag van persoonlijke naar meer universele thema’s. Traject 2 eindigt met een wat groter individueel project, waarvan je de inhoud zelf bepaalt. In deze fase krijg je extra input en begeleiding in de vorm van een individueel coachingsgesprek. We sluiten af met een presentatie voor de groep. Het gaat in dit traject niet om technische vaardigheden (die heb je vast al volop of je bent bezig die te ontwikkelen), het gaat om jou als maker (authenticiteit), het werkproces (hoe komen je beelden tot stand, idee- en conceptvorming) en de zeggingskracht van je werk.

Storing AUB houdt zich niet aan grenzen: je bent in dit traject vrij om te werken in elke kunstvorm of creatieve discipline. Dus of je nu bezig bent met fotografie, schilderkunst, tekenen, video, ruimtelijk werk, textiel, keramiek, collage, mixed media, of nog anders, of juist eens over de schutting wilt kijken: je bent welkom. De kruisbestuiving tussen disciplines inspireert en brengt nieuwe ideeën en inzichten. De groepsbijeenkomsten zijn een keer per 2 weken (in totaal 5 dagdelen). Het individuele coachingsgesprek is in overleg. Er doen per groep maximaal 8 deelnemers mee. We nemen ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en leren kennen.

Is traject 2 iets voor jou? Traject 2 staat stil bij de eigenheid in je werk, je persoonlijke fascinaties en je drijfveren bij het maken van kunst. Dit geeft richting bij verdere ontwikkeling en verdieping van je werk. Traject 2 is een mooie follow up na traject 1, maar ook anderen zijn zeer welkom. Belangrijk zijn: onderzoeksdrang, een open blik naar jezelf en anderen, zin in verdieping.

Naar agenda met data, locaties, kosten en aanmeldformulier | Terug naar overzicht

Programma:

Bijeenkomst 1: Thema: het fysieke lichaam (the body). Introductie van het traject en ontmoeting met de andere deelnemers. Ook maken we kennis met het werk van hedendaagse kunstenaars die het eigen lichaam, vanuit uiteenlopende invalshoeken en op allerlei manieren, als vertrekpunt nemen. Je gaat naar huis met opdracht 1.

Bijeenkomst 2: Thema: jezelf en de wereld (global context)Kennismaking met werk van kunstenaars die zich nadrukkelijk persoonlijk verhouden tot gebeurtenissen of tendensen in de wereld. Bespreking van de resultaten van opdracht 1. Je krijgt opdracht 2 mee.

Bijeenkomst 3: Thema: jezelf en de ander (social affairs). Kennismaking met werk van kunstenaars die op eigen en persoonlijke wijze hun sociale context/omgeving onderzoeken. Bespreking van de resultaten van opdracht 2. Introductie van opdracht 3.

Bijeenkomst 4: Aftrap voor de individuele projectenBespreking van opdracht 3. Ook start vandaag de individuele projectfase. Je krijgt input en zet een eerste mogelijke outline neer voor een eigen (autobiografisch) project waar je in de komende weken mee bezig zult zijn.

Bijeenkomst 5: Individueel coachingsgesprek. Gesprek over idee- en conceptvorming en de aanpak/voortgang van je individuele project.

Bijeenkomst 6: Groepspresentatie + gezamenlijke afsluiting. Bespreking van de resultaten van de individuele projecten, evaluatie en gezamenlijke terugblik op het traject.

Ontvang de nieuwsbrief