Storing AUB | autobiografisch werken

 Traject 2 

 

Duik de diepte in met persoonlijk materiaal als inspirerende bron voor beeldend werk. In traject 2 begint je creatieve proces bij onderwerpen en thema’s die dicht bij jezelf liggen. Het is een verkenning naar de eigenheid in je werk, waarbij je stil staat bij wat jou werkelijk drijft als maker. 

Bij traject 2 (autobiografisch werken) van Storing AUB werk je op een vrije en ongedwongen manier met persoonlijk bronmateriaal. Er zijn vijf groepsbijeenkomsten, waar je kennis en inspiratie opdoet uit werk en werkwijze van zeer uiteenlopende hedendaagse kunstenaars, bij wie autobiografische aspecten wezenlijk zijn voor hun kunst. Bij elke bijeenkomst is een ander thema het vertrekpunt (zie onder programma). Thuis, of in je eigen atelier/studio als je die hebt, werk je in de tussentijd aan verrassende opdrachten, met alle ruimte voor creatief experiment en nieuwe ontdekkingen. Terug in de groep bekijken we gezamenlijk de resultaten, gaan we in op het creatieve proces en verkennen we de mogelijkheden om verder de diepte in te gaan. De afronding van dit traject bestaat uit een wat groter individueel project, waarvan je de inhoud gaandeweg zelf bepaalt. In deze fase krijg je extra input en begeleiding in de vorm van een individueel coachingsgesprek.

Storing AUB houdt zich niet aan grenzen: je bent in dit traject vrij om te werken in elke kunstvorm of creatieve discipline. Dus of je nu actief bent in fotografie, schilderkunst, tekenen, video, ruimtelijk werk, textiel, keramiek, collage, mixed media of nog anders, of als je juist graag over de schutting wilt kijken: je bent welkom. De ervaring leert dat de kruisbestuiving tussen de disciplines inspireert en je waardevolle ideeën en inzichten geeft. Niet technische vaardigheden staan in dit traject centraal (die heb je vast al volop of je bent bezig die te ontwikkelen), het gaat hier in de eerste plaats om jouzelf als maker (wat wil je uitdrukken), het werkproces (hoe komen je beelden tot stand) en de zeggingskracht van het beeld (hoe kun je beelden nog krachtiger maken).

De groepsbijeenkomsten zijn eens per twee weken. Het individuele coachingsgesprek vindt in overleg plaats. Er doen per groep maximaal 8 deelnemers mee. We nemen ruim de tijd om elkaar te ontmoeten en leren kennen.

Is traject 2 iets voor jou? Traject 2 laat je stil staan bij de eigenheid van je werk en wat jou beweegt bij het maken van kunst. Het brengt je (meer) in contact met wat jij als maker wilt zeggen en geeft richting bij het (verder) ontwikkelen van een eigen beeldtaal. Traject 2 kan een mooie voortzetting zijn als je traject 1 hebt gevolgd, maar ook anderen zijn van harte welkom. Belangrijker dan achtergrond of opleiding zijn nieuwsgierigheid, een open blik en zin in onderzoek en verdieping.

Naar agenda met data, locaties, kosten en aanmeldformulier | Terug naar overzicht trajecten en workshops 

Programma:

Bijeenkomst 1: Thema: het fysieke lichaam (the body). Introductie van het traject en ontmoeting met de andere deelnemers. Vervolgens maken we kennis met het werk van hedendaagse kunstenaars die het eigen lichaam, vanuit uiteenlopende invalshoeken en op allerlei manieren, als vertrekpunt nemen. Je gaat naar huis met opdracht 1.

Bijeenkomst 2: Thema: jezelf en de wereld (global context)Kennismaking met werk van kunstenaars die zich nadrukkelijk persoonlijk verhouden tot gebeurtenissen of tendensen in de wereld. Bespreking van de resultaten van opdracht 1. Je krijgt opdracht 2 mee.

Bijeenkomst 3: Thema: jezelf en de ander (social affairs). Kennismaking met werk van kunstenaars die op eigen en persoonlijke wijze sociale context onderzoeken. Bespreking van de resultaten van opdracht 2. Introductie van opdracht 3.

Bijeenkomst 4: Aftrap voor de individuele projectenBespreking van opdracht 3. Ook zet je vandaag de eerste outline neer voor je eigen project.

Bijeenkomst 5: Individueel coachingsgesprek. Gesprek over conceptvorming en de aanpak van je individuele project.

Bijeenkomst 6: Groepspresentatie + gezamenlijke afsluiting. Bespreking van de resultaten van de individuele projecten, evaluatie en terugblik op het traject.

Ontvang de nieuwsbrief