Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Prijzen
Alle prijzen voor cursussen/trajecten en workshops zijn inclusief aanvullend cursusmateriaal (hand-outs). Materialen voor het maken van thuisopdrachten zijn niet inbegrepen.

Aanmelden
Inschrijven kan telefonisch, per e-mail of per online formulier. Schrijf je zo vroeg mogelijk in, des te eerder staat vast of de cursus/workshop kan doorgaan. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Bevestiging en betaling
Na aanmelding krijg je een definitieve bevestiging van inschrijving. Daarin vind je ook informatie over betaling. Ongeveer 10 dagen voordat het traject of de workshop begint ontvang je een mail met actuele praktische informatie over onder meer de locatie, bereikbaarheid, parkeren etc.

Annuleren
Aanmelden verplicht in principe tot deelname. Annuleren kan tot uiterlijk 30 dagen voor aanvang, je blijft dan verplicht om 50 procent van het cursusgeld te betalen. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wie tijdens het traject om welke reden dan ook een of meer bijeenkomsten niet kan bijwonen heeft geen recht op restitutie.

Gaat de cursus/workshop door
Uiterlijk een week voordat een cursustraject of workshop begint, wordt bepaald of er voldoende deelnemers zijn zodat de cursus/workshop doorgaat. Ook na die datum kun je je nog inschrijven, mits de cursus doorgaat en er nog plaats is.  Schrijf zo vroeg mogelijk in, des te eerder staat vast of de cursus/workshop doorgaat. Mocht een cursus niet doorgaan, dan hoor je dat zo snel mogelijk; al betaald cursusgeld krijg je zo snel mogelijk teruggestort.

Proefles
Wil je weten of een cursustraject iets voor je is? Je kunt de eerste bijeenkomst bijwonen voor 25 euro. Pas daarna beslis je of je je voor de hele cursus wilt inschrijven. Let op, wie zich in één keer voor de hele cursus inschrijft wordt met voorrang geplaatst. Inschrijven voor een proefles is dus altijd onder voorbehoud en is alleen mogelijk als de groep nog niet vol is.

Persoonsgegevens
Wie zich voor een cursus/workshop opgeeft, moet naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeven. Storing AUB gebruikt die gegevens om informatie te sturen over de activiteiten. Storing AUB geeft je gegevens niet door aan derden. Stel je geen prijs meer op verdere toezending van informatie, stuur dan een e-mail. Je wordt dan verwijderd uit het bestand.

Ten slotte
Alle cursus- en workshopinformatie op deze site is onder voorbehoud. De beschrijving van de inhoud van een cursus of workshop is definitief op het moment dat deze van start gaat. Door omstandigheden (bijvoorbeeld wegens ziekte van een docent) kunnen cursusdata wijzigen. Mocht een bijeenkomst uitvallen, dan wordt die op een later tijdstip ingehaald.